Diarienummer KS-0616/2017
Titel Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Svenska kyrkan - Finlands självständighetsdag
Startdatum 2017-08-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-20
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Svenska kyrkan - Finlands självständighetsdag 2017-08-15 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Svenska kyrkan - Finlands självständighetsdag 2017-08-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Komplettering till ansökan om ekonomiskt stöd 2017-08-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Svenska kyrkan - Finlands självständighetsdag 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Svenska kyrkan - Finlands självständighetsdag 2017-09-14 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag och utbetalning medel till självständighetsdag 2017-09-19 Utgående