Diarienummer KS-0614/2016
Titel Motion - Gratis halkskydd åt äldre. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2016-11-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-06-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Gratis halkskydd åt äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2016-11-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2016 - Motion - Gratis halkskydd åt äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av motion till äldrenämnden 2017-01-18 Utgående Visa fil
1, 2
Begäran från Äldrenämnden om anstånd med svar på motion Dnr KS-0614/2016 2017-03-06 Inkommande Visa dokumentet
SV: Begäran från Äldrenämnden om anstånd med svar på motion Dnr KS-0614/2016 2017-03-06 Utgående Visa dokumentet
Svar på motion - Gratis halkskydd åt äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-03-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Begäran från Äldrenämnden om anstånd med svar på motion Dnr KS-0614/2016 "Gratis halkskydd åt äldre" 2017-03-16 Inkommande Visa dokumentet
SV: Begäran från Äldrenämnden om anstånd med svar på motion Dnr KS-0614/2016 "Gratis halkskydd åt äldre" 2017-03-21 Utgående Visa dokumentet
Begäran från Äldrenämnden om anstånd med svar på motion Dnr KS-0614/2016 till 28 september 2017 2017-05-12 Inkommande Visa dokumentet
Svar på begäran om anstånd för yttrande över motion "Gratis halkskydd åt äldre" 2017-05-22 Utgående Visa dokumentet
Begäran om anstånd från äldreförvaltningen 2017-08-29 Inkommande Visa dokumentet
Godkännande av anstånd gällande svar på motion 2017-09-04 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 14 december 2017 - Yttrande över motion "Gratis halkskydd åt äldre" väckt av Gary Aelius (SD) 2017-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion - Gratis halkskydd åt äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2018-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Svar på motion - Gratis halkskydd åt äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2018-03-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Svar på motion - Gratis halkskydd åt äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2018 2018-06-05 Utgående Visa fil
1, 2