Diarienummer KS-0614/2015
Titel Motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD)
Startdatum 2015-10-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2015-10-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 - Motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2015-10-22 Upprättat Visa dokumentet
Svar på motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2015-10-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2015-10-27 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av motion till grundskole- och gymnasienämnden 2017-01-17 Utgående Visa fil
1, 2
Barn- och utbildningsförvaltningens beslutsunderlag inför sammanträde i grundskole- och gymnasienämnden - Yttrande över motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen 2017-03-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 14 mars 2017 - Yttrande över motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen 2017-03-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Svar på motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Svar på motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Svar på motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD) 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2