Diarienummer KS-0613/2017
Titel Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2018
Startdatum 2017-08-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-21
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018 2017-08-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2018 2017-11-01 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Verksamhetsplan expedierad till avdelningscheferna på stadsledningskontoret för kännedom 2017-11-21 Utgående