Diarienummer KS-0611/2016
Titel Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016
Startdatum 2016-11-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument