Diarienummer KS-0606/2017
Titel Medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket
Startdatum 2017-08-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-08-07 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket 2017-08-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Svar på medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket 2017-11-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 551 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 551 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3