Diarienummer KS-0605/2016
Titel Remiss - Inbjudan från Statens geotekniska institut att lämna synpunkter på handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat
Startdatum 2016-11-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Inbjudan från Statens geotekniska institut gällande handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat 2016-11-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Statens geotekniska institut gällande handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat 2016-11-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Remisshandling - Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat 2017-01-12 Inkommande Visa dokumentet
Remiss av handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat 2016-12-01 Inkommande Visa dokumentet
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Statens geotekniska institut att lämna synpunkter på handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat 2017-01-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Statens geotekniska institut gällande handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr 1.1-1603-0231 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2