Diarienummer KS-0600/2016
Titel Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum ,kavallerivägen/trossvägen. Många bilar kör mot rött.
Startdatum 2016-11-11
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-11-11 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum ,kavallerivägen/trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2016-11-11 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016 - Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum ,kavallerivägen/trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2016-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-12-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/Trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/Trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 277 - Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/trossvägen. Många bilar kör mot rött. 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat till stadsmiljö- och tekniska nämnden för kännedom 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2