Diarienummer KS-0600/2015
Titel Medborgarförslag - Under vintern borde snöröjningen förbättras
Startdatum 2015-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2015-10-17 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Under vintern borde snöröjningen förbättras. 2015-10-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015 - Medborgarförslag - Under vintern borde snöröjningen förbättras. 2015-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för besvarande 2015-12-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 13 december 2016 - Medborgarförslag - Under vintern borde snöröjningen förbättras. 2016-12-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 13 december 2016 - Medborgarförslag - Under vintern borde snöröjningen förbättras. 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut från Kommunfullmäktige 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2