Diarienummer KS-0595/2017
Titel Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning
Startdatum 2017-07-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning - revidering 2017-07-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning - revidering 2017-12-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 503 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2018-01-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning - revidering 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4