Diarienummer KS-0594/2017
Titel Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen
Startdatum 2017-07-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen - revidering 2017-07-19 Utgående Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen 2017-11-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen - revidering 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017,§ 502 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen - fastställd av kommunfullmäktige den 18 december 2018, § 502 2017-11-21 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017,§ 502 2018-02-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3