Diarienummer KS-0587/2015
Titel Sundbybergs stads ställningstagande om bildande av ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering
Startdatum 2015-10-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-01
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Social- och arbetsmarknadsnämndens underlag till sammanträdet den 20 oktober 2015 om social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2015-10-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering - Dialogpunkt vid kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskotts sammanträde den 5 oktober 2015 2015-10-15 Upprättat Visa dokumentet
Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2015-10-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 20 oktober 2015 om social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2015-10-21 Inkommande Visa dokumentet
FINSAM - folder om samordningsförbund 2015-10-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2015 - Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2015-11-11 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015 - Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2015-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015 till social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-11-30 Utgående Visa fil
1, 2
Styrnings och ägarutskottets protokoll den 5 oktober 2015 - Samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2016-02-19 Upprättat Visa dokumentet
Samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering - Dialogpunkt vid kommunstyrelsens styrnings och ägarkommittés sammanträde den 7 mars 2016 2016-02-26 Utgående
Samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2016-05-30 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 7 juni 2016 - Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2016-08-03 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads ställningstagande om bildande av ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2017-08-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Samordningsförbund i Sundbyberg 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Socialnämnden Solna stads protokollsutdrag den 13 december 2016, § 108 2017-08-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Samordningsförbund i Sundbyberg 2017-08-31 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande om bildande av ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2017-09-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande om bildande av ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande om bildande av ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering 2017-10-03 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté 7 mars 2016 2016-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Antagen avsiktsförklaring för Sundbybergs samordningsförbund 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Antagen förbundsordning för Sundbybergs samordningsförbund 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet