Diarienummer KS-0585/2017
Titel Remiss - Underrättelse från Stockholms stad om granskning av planärende på fastigheterna Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen
Startdatum 2017-07-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Underrättelse från Stockholms stad om granskning av planärende på fastigheterna Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Svar på remiss - Underrättelse från Stockholms stad om granskning av planärende på fastigheterna Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen 2017-07-18 Upprättat Visa dokumentet
Förslag till svar på remiss - Underrättelse från Stockholms stad om granskning av planärende på fastigheterna Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen 2017-07-18 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Underrättelse från Stockholm stad om granskning av planärende på fastigheterna Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen 2017-07-25 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Underrättelse från Stockholms stad om granskning av planärende på fastigheterna Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen 2017-07-25 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av svar på remiss - Underrättelse från Stockholm stad om granskning av planärende på fastigheterna Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen 2017-07-25 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2017 - Svar på remiss - Underrättelse från Stockholms stad om granskning av planärende på fastigheterna Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 vid Karlsbodavägen 2017-08-23 Upprättat Visa dokumentet