Diarienummer KS-0584/2017
Titel Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på delbetänkandet: Detaljplanekravet (SOU 2017:64)
Startdatum 2017-07-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-20
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på delbetänkandet: Detaljplanekravet (SOU 2017:64) 2017-07-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på delbetänkandet: Detaljplanekravet (SOU 2017:64) 2017-07-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Remiss av delbetänkandet "Detaljplanekravet (SOU 2017:64)" till byggnads- och tillståndsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen 2017-07-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på delbetänkandet: Detaljplanekravet (SOU 2017:64) 2017-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Beslutsunderlag från byggnads- och tillståndsnämnden inför sammanträdet den 18 september 2017 - Yttrande över remiss - Delbetänkande detaljplanekravet (SOU 2017:64) 2017-09-14 Inkommande Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande över remiss - Delbetänkande om detaljplanekravet SOU 2017:64. 2017-09-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på delbetänkandet: Detaljplanekravet (SOU 2017:64) 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på delbetänkandet: Detaljplanekravet (SOU 2017:64) 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr: SOU_2017_64 2017-10-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3