Diarienummer KS-0581/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
Startdatum 2017-07-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Beviljat anstånd med att inkomma med remissvar till den 16 oktober 2017-08-11 Inkommande Visa dokumentet
Remiss för yttrande till kommunstyrelsen senast den 22 september 2017 - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-08-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför förskolenämndens sammanträde- Skrivelse - Yttrande över remissen på Kulturdepartements betänkande- Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-09-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om uppskov för äldrenämnden - remissyttrande från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-08-18 Inkommande Visa dokumentet
Förslag till yttrande - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens beslut på sammanträde den 21 september 2017 - Remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Inbjudan att delta vid remissmöte hos regeringskansliet avseende betänkandet "Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)" 2017-09-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 - Äldreförvaltningens skrivelse - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 - Yttrande över remiss - Nästa steg -Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av svar på remiss - Ku2017/01534/DISK 2017-10-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3