Diarienummer KS-0580/2017
Titel Svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)
Startdatum 2017-07-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-07-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-07-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Remittering av remiss till förskolenämnden - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-07-12 Utgående Visa dokumentet
Remittering av remiss till grundskole- och gymnasienämnden - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-07-12 Utgående Visa dokumentet
Remittering av remiss till social- och arbetsmarknadsnämnden - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-07-12 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför grundeskole- och gymnasienämndens sammanträde - Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-09-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför förskolenämndens sammanträde - Skrivelse - Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-09-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - "Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)" 2017-09-14 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd 2017-09-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-09-20 Upprättat Visa dokumentet
Beslut på förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Ert dnr: U2017/02696/S 2017-10-19 Utgående Visa fil
1, 2