Diarienummer KS-0578/2017
Titel Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-07-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2017-07-05 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2018-02-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2018-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundby 2018-04-04 Utgående Visa dokumentet