Diarienummer KS-0577/2016
Titel Detaljplan för nybyggnation av förskola på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, i Rissne
Startdatum 2016-11-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för uppförande av förskola av modullösning på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, Sundbyberg 2016-11-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Planbesked för nybyggnation av förskola av modullösning på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, i Rissne 2016-11-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för nybyggnation av förskola av modullösning på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, i Rissne 2016-11-07 Upprättat Visa dokumentet
kompletterande ansökningsunderlag 20161118.pdf 2016-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Information inför planbesked för nybyggnation av förskola på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, Sundbyberg 2016-12-21 Utgående
Reviderad ansökan om planbesked för förskola av modullösning på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, Sundbyberg 2017-10-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Detaljplan för nybyggnation av förskola på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, i Rissne 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Planbesked för nybyggnation av förskola av modullösning på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, i Rissne 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet