Diarienummer KS-0571/2017
Titel Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018
Startdatum 2017-07-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-20
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 2017-07-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet