Diarienummer KS-0565/2016
Titel Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017
Startdatum 2016-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-29
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument