Diarienummer KS-0558/2017
Titel Remiss - Underrättelse från Stockholms läns landsting om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station
Startdatum 2017-06-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-25
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Underrättelse från Stockholms läns landsting om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station 2017-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Svar på remiss - Underrättelse från Stockholms läns landsting om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss för Stockholms läns landstings inbjudan att granska järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss för Stockholms läns landstings inbjudan att granska järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station 2017-08-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - utbyggnad av tunnelbana till Barkarby 2017-08-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2017 - Svar på remiss - Underrättelse från Stockholms läns landsting om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station 2017-08-23 Upprättat Visa dokumentet