Diarienummer KS-0557/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på utställningen av ny översiktsplan för Stockholm
Startdatum 2017-06-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-25
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på utställningen av ny översiktsplan för Stockholm 2017-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på utställningen av ny översiktsplan för Stockholm 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på utställningen av ny översiktsplan för Stockholm 2017-08-07 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på utställningen av ny översiktsplan för Stockholm 2017-08-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - dnr. 2015-10143 2017-08-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på utställningen av ny översiktsplan för Stockholm 2017-08-23 Upprättat Visa dokumentet