Diarienummer KS-0555/2016
Titel Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby
Startdatum 2016-10-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Markupplåtelseavtal för uppförande av skärmtak och anläggning av markvärme på del av Sundbyberg 2:4 (KS-0537/2016) 2016-10-27 Upprättat Visa dokumentet
Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark , Landsvägen i Lilla Alby 2016-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen i Lilla Alby 2016-10-27 Upprättat Visa dokumentet
Information inför planbesked för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen i Lilla Alby 2016-10-27 Utgående
Planbesked för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen i Lilla Alby 2016-10-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby (original per post) 2016-10-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 december 2016 - Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Planbesked för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen i Lilla Alby 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-02-10 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om planbesked för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Planbeskrivning - samrådshandling 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Ritningar cykelväg Landsvägen 2017-06-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Plankarta - samrådshandling 2017-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby - beslut om samråd 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Perspektivbild av förslaget på hotell i Solna 2017-06-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Expediering av planavtal för påskrift gällande Stenhöga tvåan 2017-06-28 Utgående
Planavtal för del av Sundbyberg 2:4 2017-08-17 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av underskrivet planavtal 2017-08-18 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 28 augusti 2017 - Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby - beslut om samråd 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd, enligt sändlista per post och e-post för detaljplan för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-09-06 Utgående PUL
Begäran om anstånd från Solna stad 2017-09-07 Inkommande Visa dokumentet
Svar på Solna stads begäran om anstånd angående samråd för detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-09-08 Utgående Visa dokumentet
S1. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-09-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Begäran om anstånd från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-08 Inkommande Visa dokumentet
Svar på kultur- och fritidsnämndens begäran om anstånd för detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-09-08 Utgående Visa dokumentet
Svar på Solna stads begäran om förlängd svarstid på detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-09-08 Utgående Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2017-09-13 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-09-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S4. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-09-15 Inkommande Visa dokumentet
S5. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2017-09-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S6. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2017-09-19 Inkommande Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-09-19 Inkommande Visa fil
1, 2
S8. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S9. Samrådsyttrande från Trafikverket 2017-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2
S10. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-09-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S11. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet
S12. Samrådsyttrande från Skanova 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S13. Samrådsyttrande från Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 2017-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S16. Samrådsyttrande från Solna stad 2017-10-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S17. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-10-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kompletterande granskningshandlingar 2017-12-11 Inkommande PUL