Diarienummer KS-0553/2016
Titel Upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg.
Startdatum 2016-10-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-22
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan med bilagor avseende ändring av detaljplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg. Upphävande av fastighetsplan pga fastighetsreglering 2016-08-15 Inkommande Visa dokumentet
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg. Upphävande av fastighetsplan på grund av fastighetsreglering 2016-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Information inför planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg. Upphävande av fastighetsplan pga. fastighetsreglering. 2016-10-26 Utgående
Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg. Upphävande av fastighetsplan på grund av fastighetsreglering 2016-10-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 december 2016 - Ändring av detaljplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg. Upphävande av fastighetsplan pga. fastighetsreglering. 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg. Upphävande av fastighetsplan på grund av fastighetsreglering 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg. Upphävande av fastighetsplan på grund av fastighetsreglering. 2017-02-10 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg. Upphävande av fastighetsplan på grund av fastighetsreglering. 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg - beslut om samråd 2017-04-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Planändring Domherren 21 2017-04-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Planbeskrivning - Samrådshandling 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Planavtal för Domherren 2017-05-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg - beslut om samråd 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd per post och e-post enligt sändlista, avseende upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg. 2017-06-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Information inför beslut om antagande för upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg. 2017-06-18 Utgående
Upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg - beslut om antagande 2017-06-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
S1. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-06-22 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2017-06-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Planbeskrivning för upphävande av fastighetsplan för fastigheten Domherren 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg - antagandehandling 2017-06-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 28 augusti 2017 - Upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg. 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg - beslut om antagande 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om antagande per post och e-post enligt sändlista gällande upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg. 2017-10-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Länsstyrelsens beslut att inte pröva kommunens beslut att anta upphävandet av fastighetsplanen (fastighetsindelningsbestämmelserna) för fastigheten Domherren 21. 2017-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Laga kraft bevis för Domherren 21 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per post och e-post enligt sändlista om laga kraft för Domherren 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2
Fastighetsförteckning för Domherren 21 2017-11-20 Inkommande Visa dokumentet