Diarienummer KS-0552/2017
Titel Medborgarförslag - Re-kalibrera alla rödljus utmed Ursviksvägen
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-06-27 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Re-kalibrera alla rödljus utmed Ursviksvägen 2017-06-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Re-kalibrera alla rödljus utmed Ursviksvägen 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Re-kalibrera alla rödljus utmed Ursviksvägen 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Re-kalibrera alla rödljus utmed Ursviksvägen 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Re-kalibrera alla rödljus utmed Ursviksvägen 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet