Visa ärende

Diarienummer KS-0551/2018
Titel Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021
Startdatum 2018-09-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2019-07-01
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021 2018-09-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Beredning av kommunfullmäktiges revisorers budget 2019 2018-11-26 Upprättat Visa fil
1, 2
Kommunfullmäktiges revisorers budgetäskande för 2019 2018-11-14 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021 - Moderaternas, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag den 27 november 2018 2018-11-27 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021 - Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag den 28 november 2018 2018-11-28 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021 - Sverigedemokraternas förslag den 28 november 2018 2018-11-28 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021 - Vänsterpartiets förslag den 28 november 2018 2018-11-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2018 - Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021 2018-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas skrivelse den 19 december 2018 2018-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas skrivelse den 19 december 2018 2018-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 19 december 2018 2018-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas tilläggsförslag den 19 december 2018 2018-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets tilläggsförslag den 19 december 2018 2018-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2018 - Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021 2019-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021 - beslutad av kommunfullmäktige den 19 december 2018 2019-01-25 Upprättat Visa dokumentet