Diarienummer KS-0550/2017
Titel Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan för kommunal energi- och klimatrådgivning
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-06-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-06-27 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-03 Utgående Visa fil
1, 2