Diarienummer KS-0550/2016
Titel Detaljplan för skolverksamhet på fastigheten Ekbacken 6 i Duvbo, Sundbyberg
Startdatum 2016-10-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument