Diarienummer KS-0549/2017
Titel Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-08-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-06-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-06-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Remiss till social- och arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden för yttrande senast den 24 november 2017 - Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-10-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 - Yttrande över remiss "Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" 2017-11-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 - Yttrande över remiss "Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-11-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 23 november 2017 - Yttrande över remiss - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-11-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3