Diarienummer KS-0548/2017
Titel Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-08-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola 2017-06-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola 2017-06-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Remiss till grundskole- och gymnasienämnden av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola 2017-07-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför grundskole- och gymnasienämndens sammanträde - Yttrande över remiss av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program 2017-09-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över remiss av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 2017-09-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering – Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasi 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3