Diarienummer KS-0547/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för ICA Nära Järvastaden
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för ICA Nära Järvastaden 2017-06-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för ICA Nära Järvastaden 2017-06-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Begäran om anstånd i ärende 2112-15737-2017 2017-06-29 Utgående Visa dokumentet
Beslut om anstånd 2017-07-24 Inkommande Visa dokumentet
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för ICA Nära Järvastaden 2017-08-09 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för ICA Nära Järvastaden 2017-08-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för ICA Nära Järvastaden 2017-08-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för ICA Nära Järvastaden 2017-08-23 Upprättat Visa dokumentet
Beslut från Länsstyrelsen om kameraövervakning vid ICA Nära Järvastaden 2017-09-12 Inkommande Visa dokumentet