Diarienummer KS-0546/2017
Titel Remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Storstockholmsregionen
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Storstockholmsregionen 2017-06-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen 2017-06-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Remiss till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast den 30 augusti 2017- Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Storstockholmsregionen 2017-08-16 Upprättat Visa dokumentet
Beslutsunderlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Yttrande över remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande över remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen 2017-08-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen 2017-09-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av Sundbyberg stads svar på remiss - Klimatfärdplan 2050, dnr: TRN 2016-0082 2017-09-14 Utgående Visa fil
1, 2
Undertecknat svar på remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Storstockholmsregionen 2017-09-15 Upprättat Visa dokumentet