Diarienummer KS-0545/2017
Titel Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan i samband med tertialrapport 2
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-14
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument