Diarienummer KS-0545/2016
Titel Medborgarförslag - Barnen i Ursvik blir allt äldre och behovet av en fritidsgård börjar bli allt mer motiverat.
Startdatum 2016-10-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-10-23 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Barnen i Ursvik blir allt äldre och behovet av en fritidsgård börjar bli allt mer motiverat. 2016-10-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2016 - Medborgarförslag - Barnen i Ursvik blir allt äldre och behovet av en fritidsgård börjar bli allt mer motiverat. 2016-11-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2016-12-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Barnen i Ursvik blir allt äldre och behovet av en fritidsgård börjar bli allt mer motiverat 2017-03-14 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Barnen i Ursvik blir allt äldre och behovet av en fritidsgård bör 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag till kultur- och fritidsnämnden 2017-04-19 Utgående Visa dokumentet