Diarienummer KS-0544/2017
Titel Kommunstyrelsens tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-21
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunstyrelsens tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 2017-06-27 Utgående Visa fil
1, 2
Kommunstyrelsens tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 2017-09-07 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 11 september 2017 2017-09-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Kommunstyrelsens tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet