Diarienummer KS-0542/2017
Titel Remiss - RUFS 2050 - Utställning av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - RUFS 2050 - Utställning av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen 2017-06-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss – Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på utställningen av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050) 2017-06-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Rättelse i förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2017-06-30 Inkommande Visa dokumentet
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på utställningen av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050) 2017-08-21 Upprättat Visa dokumentet
Moderaternas, Miljöpartiets, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 16 oktober 2017 2017-10-18 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 16 oktober 2017 2017-10-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Svar på remiss – Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på utställningen av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050) 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på utställningen av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050) - ändrad efter kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på utställningen av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050) 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr: TRN 2017-0052 2017-10-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3