Diarienummer KS-0539/2017
Titel Interpellation - Vad händer med Växthuset? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument