Diarienummer KS-0538/2017
Titel Interpellation - Vad händer med Rissne och Hallonbergen? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Stefan Buncic (SD)
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument