Diarienummer KS-0536/2017
Titel Interpellation - Hur gynnar rekordbyggandet sundbybergarna? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument