Diarienummer KS-0535/2017
Titel Interpellation - Hur har senaste årens invandring påverkat bostadsmarknaden i staden? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Stefan Buncic (SD)
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument