Diarienummer KS-0532/2017
Titel Ansökan om ekonomiskt stöd från stadsbidrag för finskt förvaltningsområde - Deltagande i bokmässa
Startdatum 2017-06-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finsk bokcirkel 2017-06-26 Inkommande PUL
Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Deltagande i bokmässa 2017-08-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Komplettering till ansökan om ekonomiskt stöd från stadsbidrag för finskt förvaltningsområde - Deltagande i bokmässa 2017-08-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Deltagande i bokmässa 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Deltagande i bokmässa 2017-09-13 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag och utbetalning medel till bokmässa 2017-09-19 Utgående
Ekonomisk redovisning av statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Deltagande i bokmässa 2017-11-22 Inkommande PUL