Diarienummer KS-0528/2017
Titel Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik
Startdatum 2017-06-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik 2017-06-26 Utgående
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik 2017-06-26 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 18 september 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik 2017-09-19 Utgående
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik. 2017-10-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik 2017-12-05 Upprättat Visa dokumentet
Registreringsbevis avseende Päronet 2 2017-10-23 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av undertecknat exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik 2017-12-06 Utgående