Diarienummer KS-0523/2017
Titel Samråd om tillsättning av Vd för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Startdatum 2017-06-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Curriculum Vitae 2017-06-22 Inkommande PUL
Samråd om tillsättning av verkställande direktör för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Samråd om tillsättning av verkställande direktör för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Samråd om tillsättning av verkställande direktör för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2