Diarienummer KS-0520/2016
Titel Medborgarförslag - En gångbana bör anläggas på norra sidan av Hamngatan från nummer 7 till nummer 15.
Startdatum 2016-10-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-10-06 Inkommande PUL
Medborgarförslag - En gångbana bör anläggas på norra sidan av Hamngatan från nummer 7 till nummer 15. 2016-10-06 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Medborgarförslag - En gångbana bör anläggas på norra sidan av Hamngatan från nummer 7 till nummer 15. 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-11-07 Utgående Visa dokumentet
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 21 februari 2017 - Medborgarförslag - En gångbana bör anläggas på norra sidan av Hamngatan 2017-02-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens samamnträde den 21 februari 2017 - Medborgarförslag - En gångbana bör anläggas på norra sidan av Hamngatan från nummer 7 till nummer 15 2017-02-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens samamnträde den 21 februari 2017 - Medborgarförslag - En gångbana bör anläggas på norra sidan av Hamngatan från nummer 7 t 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-04-19 Utgående Visa dokumentet