Diarienummer KS-0519/2016
Titel Förstudie om e-arkiv i Sundbyberg stad (digital långtidslagring av information)
Startdatum 2016-10-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppdragsplan förstudie e-arkiv Sundbybergs stad 2016-10-06 Inkommande Visa dokumentet
Uppdragsplan förstudie e-arkiv Sundbybergs stad, justerad 2016-10-12 Inkommande Visa dokumentet
Presentation från uppstartsmöte e-arkiv 2016-10-28 Utgående Visa fil
1, 2
Enkät om informationsförvaltning (målgrupp verksamhetsrepresentanter) 2016-11-07 Utgående Visa fil
1, 2
Enkät om informationsförvaltning (målgrupp informationsförvaltare) 2016-11-07 Utgående Visa fil
1, 2
Sammanställning och bilder från workshop 1 "mognadsgrad" 2016-12-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Expedierat sammanställning och bilder från workshop 1 till deltagarna 2016-12-07 Utgående Visa fil
1, 2
Sammanställning och bilder från workshop 2 "omvärld, risker, nyttor" 2017-01-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Expedierat sammanställning och bilder från workshop 2 till deltagarna 2017-01-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Sammanställning och bilder från workshop 3 "åtgärd och aktiviteter" 2017-01-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Expedierat sammanställning och bilder från workshop 3 till deltagarna 2017-01-25 Utgående Visa fil
1, 2
Förstudie e-arkiv i Sundbyberg stad 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Förstudie om e-arkiv i Sundbybergs stad 2017-06-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Förstudie om e-arkiv i Sundbybergs stad 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet