Diarienummer KS-0513/2017
Titel Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Järvastaden AB avseende allmän plats i Brotorp, etapp 2
Startdatum 2017-06-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Järvastaden AB avseende allmän plats i Brotorp, etapp 2 2017-06-19 Utgående
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Järvastaden AB avseende allmän plats i Brotorp, etapp 2 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2
2017-06-21 Överenskommelse om fastighetsreglering med bilaga.pdf 2017-07-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 28 augusti 2017 - Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Järvastaden AB avseende allmän plats i Brotorp, etapp 2 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Järvastaden AB avseende allmän plats i Brotorp, etapp 2 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Järvastaden AB avseende allmän plats i Brotorp, etapp 2 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Underskriven överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Järvastaden AB avseende allmän plats i Brotorp, etapp 2 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Registreringsbevis för Järvastaden AB 2017-06-29 Inkommande Visa dokumentet
Ansökan om lantmäteriförrättning avseende Sundbyberg 2:30, Sundbyberg 2:69 och Boxern 19 2017-10-12 Utgående Visa dokumentet
Expediering av överenskommelse om fastighetsreglering 2017-10-12 Utgående Visa dokumentet
Bekräftelse av ansökan angående fastighetsreglering berörande fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Sundbyberg 2:69, AB172057 2017-11-01 Inkommande Visa dokumentet