Diarienummer KS-0512/2017
Titel Medborgarförslag - Utöka uppgifterna för Förvaltarens störningsjour/väktare
Startdatum 2017-06-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-06-17 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Utöka uppgifterna för Förvaltarens störningsjour/väktare 2017-06-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Utöka uppgifterna för Förvaltarens störningsjour/väktare 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till säkerhetschefen för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2