Diarienummer KS-0511/2017
Titel Anmälan av rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län om inspektion hos överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad 2017
Startdatum 2017-06-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument