Diarienummer KS-0497/2016
Titel Medborgarförslag - Sätt upp hinder för bilfart på cykelvägarna runt Ursvik
Startdatum 2016-09-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-09-30 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Sätt upp hinder för bilfart på cykelvägarna runt Ursvik 2016-09-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Medborgarförslag - Sätt upp hinder för bilfart på cykelvägarna runt Ursvik 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-11-07 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Sätt upp hinder för bilfart på cykelvägarna runt Ursvik 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Sätt upp hinder för bilfart på cykelvägarna runt Ursvik 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Sätt upp hinder för bilfart på cykelvägarna runt Ursvik 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2