Diarienummer KS-0495/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Medlemskap i föreningen Gröna Städer
Startdatum 2017-06-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument